The biggest loser

Эдгээр жингээ гайхалтайгаар хасаж чадсан хүмүүсийг харсан чинь өөрийн эрхгүй бахархах сэтгэл төрж байна шүү. Тэтэнд ингэж өөрчлөгдсний дараа хичнээн сайхан сэтгэл төрж, амьдралыг хэрхэн өөрөөр харах  боломжийг олгосон The biggest loser шоуны хамт олон хичнээн гайхалтай хүмүүс вэ л гэж хэлмээр байна даа, доор хэдэн жишээ орууллаа

Марк Пинхасович
Анхны жин нь: 190 кг.
Одоогийн жин нь: 94 кг.
Хаясан жингийн хэмжээ: 96 кг., 50,59%

Лиза Мосли
Анхны жин нь: 130 кг.
Одоогийн жин нь: 86 кг.
Хаясан жингийн хэмжээ: 43 кг., 33,68%

Альфредо Динтен
Анхны жин нь: 166 кг.
Одоогийн жин нь: 92 кг.
Хаясан жингийн хэмжээ: 73 кг., 44,14

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s