Friendz

Найз гэдэг нэр биш чанар

Найз гэдэг зовлон биш жаргал

Найз гэдэг дурлал биш үерхэл

Насны эцэст найз хэрэгтэй

Найзалз явахад зүтгэл хэрэгтэй

Нартай бол орчлон гэрэлтэнэ

Найзтай бол амьдрал гэрэлтэнэ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s