Үгээр бүтсэн зураг

Зөвхөн үгээр бүтээсэн гээд боддоо, хүн төрөлхтөн ч үнэхээр хэмжээлэшүй авъяастай юмаа. Миний нүүрийг ингээд нэг сайхан сайхан үгээр бүтээгээд өгдөг ч болоосой хэ хэ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s