Юм авцалдахгүй тусмаа бүүүүр наяс

Дөнгөж жил гармын л өмнө Азаа гээд хөлдөө сниркэрс углаж, битүү захтай бодволк, хэлхгэр цамц, жинсэн өмдөөр гангарсан эршүүд ч гэмээр охин байлаа. Сүүлийн нэг жилд Би хэрхэн өөрчлөгдсөн бэ хэмээх хэсэг зураг

This slideshow requires JavaScript.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s