OUTFIT

ЗӨ ЗӨ ерөнхийдөө нэг хайнга болчихоод байгаа, ажил гэр гэж гүйсээр байгаад өөртөө ч анхаарал хандуулахаа больсон цаг юмуу даа. Гэхдээ тун удахгүй хичээл орохоор илүү цаг зав ихтэй болно байхаа гээл найдаад байгаа.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s