Amy Winehouse make-up

Зарим нэг нь хар тамхиндаа хордож үхсэн гэх юм, зарим нь түүнийг бүр амиа хорлосон ч гэх юм. Тэрээр нас барах үедээ бие давхар байжээ гэж сонин сэтгүүл дээр хүртэл бичсэн байсан, үнэн эсвэл худал гэдгийг мэдэхгүй ч хэнд хамаатай юм бэ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s