GooD Night

Үдшийн бүрэнхий зузааран ирж

Үүргэлэх одод тэнгэрээр тархаж

Зүүрмэглэх намуун оройн чимээ

Зүүдний алхаатай хамт ойртож ирлээ

Аниргүй шөнийн хаачлалд эзэмдүүлэн

Амар сайхан тавтай нойрсоорой.. 

Bild

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s