Бүр арай л юмаа

Нийгмийн амьдрал, улс төр гэдэг үнэхээр миний оролцох хэрэг гэж би үздэг байлаа. Гэхдээ энэ бүр арай л юм, үнэхээр эх орон минь эзэнгүйрчээ. Үзэхээс ч сэтгэл шимширмээр юм, ийм амьдралд хүн, хүүхэд яаж амьдарч өсч торних юм бэ????

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s