Утсаараа

Анх удаа утаснаасаа блогдох гэж оролдож байна. Харамсалтай нь зарим нэг усэгний гачигдалд орох бололтой, гэхдээ ойлгоно гэж найдаж байна. Бичихэд жоохон хундрэлтэй байгаа учир одооноос утаснаас оруулах бичлэгээрээ аль болох утасныхаа зургуудаас хуваалцаж байя даа. Ингээд блогоо зургаар чимэх цаг нэгэнт иржээ.

20140606-152601-55561071.jpg

20140606-152600-55560744.jpg

20140606-152600-55560920.jpg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s